Wij gedenken de leden die ons ontvallen zijn in 2023

Mededeling

Als het bestuur op tijd in het bezit is van een kennisgeving van                                                                      overlijden zal dit op de site gepubliceerd worden opdat u in de                                                          gelegenheid bent de uitvaart te bezoeken. Tevens zullen wij de                                                            leden, die een e-mail adres hebben, deze kennisgeving toezenden.                                                        Heeft de uitvaart plaatsgevonden, kunt u de kennisgeving nog 2 weken                                                      nalezen onder het 'kopje' Kennisgeving overlijden.

Ga nooit weg zonder te groeten 
ga nooit heen zonder een zoen. 
Als je het noodlot zult ontmoeten 
kun je het nooit meer doen. 
Ga nooit weg zonder te praten
dat doet soms een hart zo pijn.
Want wat je 's morgens hebt verlaten
kan er 's avonds niet meer zijn.

================================================================================


Nieuwe reacties

13.06 | 10:44

Aanmelding voor lidmaatschap kan per 21 mei 2022 per e-mail ...

16.05 | 10:18

U kunt lid worden door een mail te sturen naar onze penningmeester,...

13.05 | 15:18

Hoe kan je lid worden en ook het Contactorgaan ontvangen? Mij...

13.05 | 15:13

Dag Iedereen, Mijn Moeder, Lies de Koning-Ruygrok is op 13 mei 1948 ...