Wij gedenken de leden die ons ontvallen zijn in 2023

 Mededeling

  Als het bestuur op tijd in het bezit is van een kennisgeving van overlijden zal                                                                  dit op de site gepubliceerd worden opdat u in de gelegenheid bent de uitvaart                                                                  te bezoeken.

Tevens zullen wij de leden, die een e-mail adres hebben, deze kennisgeving                                                              toezenden. Heeft de uitvaart plaatsgevonden, kunt u de kennisgeving nog                                                                        2 weken nalezen onder het 'kopje' Kennisgeving overlijden.

Ga nooit weg zonder te groeten 
ga nooit heen zonder een zoen. 
Als je het noodlot zult ontmoeten 
kun je het nooit meer doen. 
Ga nooit weg zonder te praten
dat doet soms een hart zo pijn.
Want wat je 's morgens hebt verlaten
kan er 's avonds niet meer zijn.

====================


* 18-02-2023      Mevrouw Josephina Maria Christina Ensink-Fokkelman

* 23-02-2023     Mevrouw G.E. Houtman-Boer

* 03-03-2023     De heer Taco Meindert Schalkx

* 25-03-2023     De heer J.M. van der Aar