Wij gedenken de leden die ons ontvallen zijn in 2020

Mededeling

Als het bestuur op tijd in het bezit is van een kennisgeving van overlijden zal dit op de site gepubliceerd worden opdat u in de gelegenheid bent de uitvaart te bezoeken. Tevens zullen wij de leden, die een e-mail adres hebben, deze kennisgeving toezenden. Heeft de uitvaart plaatsgevonden, kunt u de kennisgeving nog 2 weken nalezen onder het 'kopje' overlijdensberichten.

Ga nooit weg zonder te groeten 
ga nooit heen zonder een zoen. 
Als je het noodlot zult ontmoeten 
kun je het nooit meer doen. 
Ga nooit weg zonder te praten
dat doet soms een hart zo pijn.
Want wat je 's morgens hebt verlaten
kan er 's avonds niet meer zijn.

Mevrouw A. Wiessing- van Nieulande                       11-01-2020

De heer L. Suk                                                        13-04-2020

Dee heer J. van der Bas                                          26-08-2020

De heer J. Dollekamp                                              03-11-2020

Mevrouw M. de Greef                                              26-11-2020

Mevrouw G. Yntema- van de Paverd                         30-11-2020