Wij gedenken de leden die ons ontvallen zijn in 2021

Mededeling

Als het bestuur op tijd in het bezit is van een kennisgeving van overlijden zal dit op de site gepubliceerd worden opdat u in de gelegenheid bent de uitvaart te bezoeken. Tevens zullen wij de leden, die een e-mail adres hebben, deze kennisgeving toezenden. Heeft de uitvaart plaatsgevonden, kunt u de kennisgeving nog 2 weken nalezen onder het 'kopje' overlijdensberichten.

Ga nooit weg zonder te groeten 
ga nooit heen zonder een zoen. 
Als je het noodlot zult ontmoeten 
kun je het nooit meer doen. 
Ga nooit weg zonder te praten
dat doet soms een hart zo pijn.
Want wat je 's morgens hebt verlaten
kan er 's avonds niet meer zijn.

De heer Hans van Essen                               4 februari 2021

De heer Han Tazelaar                                     1 april 2021

Mevrouw M. Doolaege-Bun                           5 mei 2021

Mevrouw W. Stegers-Keune                          30 mei 2021

De heer Rob Bronkhorst                               13 augustus 2021

Mevrouw Thea van Aggelen-Kluytmans      25 december 2021