Wij gedenken de leden die ons ontvallen zijn in 2013

Als het bestuur op tijd in het bezit is van een kennisgeving van overlijden zal dit op de site gepubliceerd worden opdat u in de gelegenheid bent de uitvaart te bezoeken. Tevens zullen wij de leden, die een e-mail adres hebben, deze kennisgeving toezenden. Heeft de uitvaart plaatsgevonden, kunt u de kennisgeving nog 2 weken nalezen onder het 'kopje' overlijdensberichten.

Ga nooit weg zonder te groeten
ga nooit heen zonder een zoen.
Als je het noodlot zult ontmoeten
kun je het nooit meer doen.
Ga nooit weg zonder te praten
dat doet soms een hart zo pijn.
Want wat je 's morgens hebt verlaten
kan er 's avonds niet meer zijn.

 

* 27-02-2013                         Mevrouw B. de Jong-Boekhoud

* 28-02-2013                         Mevrouw P. Bos-Bouma

* 09-03-2013                         De heer J.Palthe(echtgenoot van mevrouw Palthe-Weller)

* 31-03-2013                         Mevrouw A. van der Weel

* 03-11-2013                         Mevrouw B. Huiskamp-Staal