Wij gedenken de leden die ons ontvallen zijn in 2017

Mededeling

Als het bestuur op tijd in het bezit is van een kennisgeving van overlijden zal dit op de site gepubliceerd worden opdat u in de gelegenheid bent de uitvaart te bezoeken. Tevens zullen wij de leden, die een e-mail adres hebben, deze kennisgeving toezenden. Heeft de uitvaart plaatsgevonden, kunt u de kennisgeving nog 2 weken nalezen onder het 'kopje' overlijdensberichten.

Ga nooit weg zonder te groeten 
ga nooit heen zonder een zoen. 
Als je het noodlot zult ontmoeten 
kun je het nooit meer doen. 
Ga nooit weg zonder te praten
dat doet soms een hart zo pijn.
Want wat je 's morgens hebt verlaten
kan er 's avonds niet meer zijn.

* De heer H.W. (Henk) Commijs        10-01-2017

* De heer C. Guijken                           12-01-2017

* De heer B.J. van Egmond               01-02-2017

* De heer J. van der Wel                    06-04-2017

* Mevrouw I. Broekhuis                    03-06-2017

* Mevrouw Tiny Oosterhof-Tulleken  28-09-2017

* Mevrouw G. Fricke Douma             20-10-2017

* De heer A. Bruinsma                     05-11-2017

+ De heer J. Wierdsma                    29-11-2017

* De heer H. van der Beek               03-12-2017