Wij gedenken de leden die ons ontvallen zijn in 2018

Mededeling

Als het bestuur op tijd in het bezit is van een kennisgeving van overlijden zal dit op de site gepubliceerd worden opdat u in de gelegenheid bent de uitvaart te bezoeken. Tevens zullen wij de leden, die een e-mail adres hebben, deze kennisgeving toezenden. Heeft de uitvaart plaatsgevonden, kunt u de kennisgeving nog 2 weken nalezen onder het 'kopje' overlijdensberichten.

Ga nooit weg zonder te groeten 
ga nooit heen zonder een zoen. 
Als je het noodlot zult ontmoeten 
kun je het nooit meer doen. 
Ga nooit weg zonder te praten
dat doet soms een hart zo pijn.
Want wat je 's morgens hebt verlaten
kan er 's avonds niet meer zijn.

De heer P. van Zeeland                                03 maart 2018

Mevrouw T. Commijs                                  15 maart 2018

De heer P.F.M. van Wegen                           2018

Mevrouw T. Reeders-Luchies                      22 februari 2018

Mevrouw G.A. Feenstra van Welbergen     13 maart 2018

J. Feenstra                                                    13 april 2018

Mevrouw D. van der Aar-Sluijter                17 juni 2018

Mevrouw J.E. van Welie-Funnekotter         08 augutus 2018

De heer F. Hulleman                                    11 oktober 2018

Mevrouw J.L. Kragt-van Melle                   14 november 2018

De heer P. Kudding                                      25 november 2018

Mevrouw M. van den Berg-Schoff              26 november 2018

De heer Henk Wilken                                  01 december 2018

Mevrouw A. Wilken- van de Kooij             31 december 2018