Wij gedenken de leden die ons ontvallen zijn in 2019

Mededeling

Als het bestuur op tijd in het bezit is van een kennisgeving van overlijden zal dit op de site gepubliceerd worden opdat u in de gelegenheid bent de uitvaart te bezoeken. Tevens zullen wij de leden, die een e-mail adres hebben, deze kennisgeving toezenden. Heeft de uitvaart plaatsgevonden, kunt u de kennisgeving nog 2 weken nalezen onder het 'kopje' overlijdensberichten.

Ga nooit weg zonder te groeten 
ga nooit heen zonder een zoen. 
Als je het noodlot zult ontmoeten 
kun je het nooit meer doen. 
Ga nooit weg zonder te praten
dat doet soms een hart zo pijn.
Want wat je 's morgens hebt verlaten
kan er 's avonds niet meer zijn.

Mevrouw J. Hospers-van der Grijn        14 februari 2019 

De heer Sjoerd Stopetie                       14 februari 2019

De heer J. (Jan) Broekhuis                   17 februari 2019

De heer M.H.A. Janssen                       30 maart 2019

De heer P. Verhage                               01 april 2019

De heer W. van Ee                                06 april 2019

Mevrouw M. Westhoek-van der Tuuk      20 april 2019

De heer M. Bekkens                              24 april 2019

Mevrouw R. Bos-Haan                           17-mei 2019

De heer J. Spijker                                18 juni 2019

Mevrouw Gerrie Klumpenaar-Plantinga  01 augustus 2019

Mevrouw D. van der Loos-van Dijk         03 september 2019

De heer K.W. Sluiter                             25 november 2019

Mevrouw T. Bezema-Voogd                    2019

De heer H. Wolde                                 17 december 2019

Kennisgeving overlijden

Heden ontving het Bestuur het bericht dat mevrouw L.L.A. van den Broek is overleden op 21 december jl..

Het Bestuur wenst de familie heel veel sterkte toe.