Wij gedenken de leden die ons ontvallen zijn in 2022

De heer Jan Mulders                                                                10-02-2022          Mevrouw A. Hendriks-Latour                                                    27-05-2022                    De heer Roel Jans                                                                    21-06-2022          Mevrouw Wilhelmina Geertruida (Mieke) van Ee-Suurmond     14-08-2022          Mevrouw Agnes Janssen-Smolenaars                                        22-12-2022                    De heer Hendrik (Henk) Scheeres                                            27-12-2022



====================================================================

                                        
































Mededeling

Als het bestuur op tijd in het bezit is van een kennisgeving van  overlijden zal dit op                                                      de site gepubliceerd worden opdat u in de  gelegenheid bent de uitvaart te bezoeken.                                                  Tevens zullen wij de leden, die een e-mail adres hebben, deze kennisgeving                                                          toezenden.  Heeft de uitvaart plaatsgevonden, kunt u de kennisgeving nog 2 weken                                                      nalezen onder het 'kopje' Kennisgeving overlijden.

Ga nooit weg zonder te groeten 
ga nooit heen zonder een zoen. 
Als je het noodlot zult ontmoeten 
kun je het nooit meer doen. 
Ga nooit weg zonder te praten
dat doet soms een hart zo pijn.
Want wat je 's morgens hebt verlaten
kan er 's avonds niet meer zijn.

================================================================================